Maroni Redovisningsbyrå hjälper dig gärna med genomgång av vad som behövs i ditt företag.

Här kommer några tips

1. Tänker du starta aktiebolag eller ombilda till aktiebolaget?

 • Om du tänker att starta upp ett aktiebolag kan det vara fördelaktigt att registrera bolaget före årsskiftet. Om du startat/ombildar bolaget före årsskiftet har du möjlighet att ta ut 183 700 kr mer i utdelning, med 20 % kapitalskatt.

2. Inventarier

 • Inventarier av mindre värde, ( 23 650 kr för år 2020), kan du med fördel köpas in före årsskiftet för att minska skatten.

Ägare till aktiebolag (Fåmansbolag)

3. Ta ut rätt lön under år 2020

 • Om det finns resultat och likviditet i bolaget bör du ta ut 523 200 kr i lön 2020 (vilket är brytpunkten för statlig inkomstskatt). För personer över 65 är gränsen 575 500 kr. Alternativt kan du sikta lite högre och ta ut en lön på 539 000 kr, vilken ger en maximal pensionsgrundande inkomst. Högre än 539 000 kr bör du helst inte ta ut. Då bör du titta på utdelning eller högre avsättning till tjänstepension istället.

4. Utdelning

 • För att du ska kunna beräkna utdelningsutrymme för år 2021 behöver du ta ut tillräckligt med bruttolön för att kunna utnyttja lönebaserad utdelning. Lönen måste uppgå till minst 6 IBB (400 800) +5 % av de totala lönerna, dock max 9,6 IBB = 641 280 kr. Kontakta oss Maroni hjälper dig gärna.

5. Tjänstepension

 • Bolaget får betala en tjänstepension som uppgår till max 35 % av den anställdes lön (du får beräkna utifrån högsta lönen innevarande år eller föregående år), dock max 473 000 kr i avdrag per år/anställd.

6. Friskvård

 • Motions- och friskvårdsaktiviteter är skattefria om de riktar sig till arbetsgivarens hela personal och är av mindre värde och enklare slag. Du kan läsa mer på Skatteverkets hemsida

7. Jul – och Coronagåva

 • Anställda kan få jul- respektive coronagåva skattefritt till ett värde om max 450 kr inklusive moms respektive 1 000 kr inklusive moms. Det går också att ge en kombinera gåva skattefritt till ett värde av högst 1 450 kr inklusive moms.

8. Minnesgåva

 • Har du fyllt jämt under 2020 eller har en lång och trogen tjänst.
 • Här finns möjligheten med att ge dig själv en minnesgåva som uppgår till 15 000 kr inklusive moms.
 • En minnesgåva får endast ges vid ett tillfälle utöver anställningens upphörande.

9. Jubileumsgåva

 • Med jubileumsgåva avses gåva till en anställd när företaget firar 25-, 50-, 75- eller 100-årsjubileum etc.
 • En jubileumsgåva är skattefri om värdet av gåvan inte överstiger 1 350 kr inklusive mervärdesskatt

10. Dags att välja revisor?

 • Har företaget ingen revisor? Då behöver du hålla koll på gränsvärdena för när revisionsplikten aktualiseras. Om bolaget uppnår två av dessa värde de två senaste räkenskapsåren måste bolaget välja en revisor. Kravet på revisor på grund av aktiebolagets storlek gäller alltså först från och med det tredje räkenskapsåret
  • fler än 3 anställda (i medeltal)
  • mer än 1,5 miljoner kronor i balansomslutning
  • iii. mer än 3 miljoner kronor i nettoomsättning.

11. Har du enskild firma

 • Du bör redan nu planera beskattning av din enskild firma genom att fundera på avsättningar till din pensionsförsäkring, planera periodiseringsfonder, expansionsfonder.
 • Det är dock ett komplicerat område, så vi rekommenderar att du kontaktar oss för konsultation.

 

Besök gärna våran Facebook sida. 

Kortfattad Beskrivning

Kortfattat innebär förändringen att begränsat skattskyldiga arbetstagare (utländsk arbetskraft) inte längre beviljas skattfrihet för tjänsteinkomst enligt den s.k. 183- dagarsregeln om de anses vara uthyrda till en arbetsgivare i Sverige.

Därtill utökas utländska arbetsgivares rapporteringsskyldigheter mot Skatteverket. Ändringarna medför också att utländska arbetsgivare måste inneha godkännande för F- skatt, för att inte svenska utbetalare av ersättning för arbete som utförts i Sverige ska vara skyldiga att göra skatteavdrag vid betalning av fakturor.

Vad gäller idag ?

Idag är utländska arbetstagare med utländsk arbetsgivare utan fast driftställe i Sverige inte skattskyldiga för arbete i Sverige under 183 vistelsedagar per kalenderår.

Ändringen. Vad gäller efter 1 januari 2021?

Sådan skattfrihet medges inte om det är fråga om uthyrning av arbetskraft. Alltså införs en uthyrningsregel.

Uthyrningsregel:

Uthyrning av arbetskraft innebär att en arbetstagare av sin utländska arbetsgivare hyrs ut eller ställs till förfogande för att utföra arbete i en verksamhet i Sverige, under förutsättning att arbetet sker under den svenska verksamhetens ledning och kontroll.

Hur bedömningen kommer ske om arbetet sker under verksamhetens ledning och kontroll är ännu oklart. Men i förarbetena till ändringen ger förslag på Följande bedömningar:

 • Vem har behörighet att instruera arbetstagaren?
 • Vem har kontroll och disponerar över platsen där arbetet utförs?
 • Vem ställer arbetsredskap och material till förfogande?

Fins det några undantag ?

Uthyrningsregeln ska bortses från om arbetet maximalt uppgår till 15 arbetsdagar i rad och maximalt arbetsdagar 45 per kalenderår. Vistelse i Sverige under helg eller ledig tid räknas inte in. I sådana fall som uppfyller undantaget, görs ingen bedömning om uthyrning är för handen

Hur påverkas jag som svensk utbetalare av fakturor och lön till utländsk arbetskraft?

Idag är svenska utbetalare inte skyldiga att innehålla skatt vid betalning av fakturor, källskatt behöver alltså inte betalas in.

Efter ändringen kommer svenska utbetalare vara skyldiga att innehålla skatt vid betalning av fakturor om mottagaren inte har F-skatt. På samma sätt som källskatt måste innehållas för utbetalning till svensk arbetskraft som inte innehar F-skatt.

Det kommer alltså bli väldigt viktigt att se över om en mottagare av ersättning för arbete i Sverige är godkänd för F-skatt.

(I det fall mottagaren inte är skattepliktig i Sverige utbetalar Skatteverket innehållen källskatt efterföljande år.)

Hur påverkas jag som utländsk arbetsgivare till personal som arbetar i Sverige?

Idag behöver inte utländska arbetsgivare utan fast driftställe i Sverige göra skatteavdrag på ersättning för arbete i Sverige. Sådan skatt betalas istället in till Skatteverket av arbetstagaren själv.

Efter ändringen kommer utländska arbetsgivare utan fast driftställe behöva göra skatteavdrag på 30 % som huvudregel, alternativt SINK-skatt från ersättning för arbete som utförs i Sverige. Samt registrera sig som arbetsgivare hos Skatteverket och lämna arbetsgivardeklarationer på individnivå, till den del arbetet är skattepliktigt i Sverige.

Den utländska arbetsgivaren kommer också behöva lämna uppgifter till Skatteverket så att de kan göra en bedömning om fast driftställe finns i Sverige eller ej. Uppgifter som skall lämnas:

 • Vilken verksamhet har bedrivits i Sverige?
 • Vilken tid har verksamheten bedrivits i Sverige?
 • Övriga förhållanden som behövs för att kunna bedöma

För den utländska arbetsgivaren utan fast driftställe med anställda i Sverige kommer alltså den administrativa bördan öka väsentligt.

Vad är särskilt viktigt att tänka på?

Att fast driftställe uppkommer så är det utländska bolaget skyldigt att  lämna deklaration samt betala svensk bolagsskatt på eventuell vinst , 183-dagarsregeln slopas för arbetstagarna oavsett uthyrningsregel.

Skatteverkets pressmeddelande 2020-11-03
Kvarskatt att betala: 6,3 miljarder kronor

Cirka 200 000 personer har fortfarande kvarskatt att betala, sammanlagt 6,3 miljarder kronor. I de flesta fall ska kvarskatten betalas senast den 12 november. Enklast och snabbast är att betala via Swish. Gränsen har nyligen höjts till 40 000 kronor.

Den 12 november är sista betalningsdatum för de flesta som ska betala kvarskatt. I år kan fler swisha sin kvarskatt eftersom beloppsgränsen per dygn för betalning till Skatteverket har höjts från 15 000 till 40 000 kronor.

– Enklast och snabbast går det att betala via Swish. Då sker betalningen direkt, eftersom du betalar inloggad i tjänsten. Tänk på att även om Skatteverket har höjt beloppsgränsen så kan du själv ha en annan beloppsgräns som du tillfälligt kan behöva ändra, säger Eva Bodén, verksamhetsutvecklare på Skatteverket.

För den som har högre kvarskatt än 40 000 kronor går det att dela upp betalningen under flera dagar eller att betala via bankgiro.

Inbetalningskort på papper skickas inte ut automatiskt numera, eftersom de flesta inte behöver dem. Men det går att beställa via telefon eller från webbplatsen. På webbplatsen finns också en tjänst för att räkna ut OCR-numret, för den som behöver det.

– Använd inte äldre inbetalningskort från byrålådan eftersom Skatteverket bytte bankgiro för ett antal år sedan, säger Eva Bodén.

Den som har en kvarskatt som är mindre än 100 kronor behöver inte betala den nu. Den kan ligga kvar som ett underskott på skattekontot till nästa år.

Den som får kvarskatt regelbundet och inte vill ha det kan be arbetsgivare eller pensionsutbetalare att dra mer skatt så att skatten blir mer rätt från början, eller ansöka om jämkning. En vanlig orsak till kvarskatt är flera olika arbetsgivare eller pensionsutbetalare. Cirka en tredjedel av dem som har kvarskatt i år är över 65 år.

Fakta

 • Cirka 1,6 miljoner privatpersoner och företag hade i år sammanlagt 25,5 miljarder kronor i kvarskatt. En tredjedel av dem är pensionärer.
 • Cirka 200 000 personer hade den 2 november sammanlagt cirka 6,3 miljarder kronor kvar att betala i kvarskatt.
 • Det framgår av slutskattebeskedet hur mycket som ska betalas och när. Samma uppgifter finns på Mina Sidor på skatteverket.se

 

Maroni Redovisningsbyrå AB
Folkungagatan 93
116 30 STOCKHOLM

Markörgatan 10
136 44 HANDEN
ÖPPET

Måndag - Torsdag
08.30 - 1600

Fredagar

08.30 - 15.00

Telefon: +46 8 777 85 80

Välkommen att fylla i en förfrågan

Anslut dig till vår e-postlista!

Få senaste nyhetsutskick för dig som är företagare.