Vi hjälper människor att driva företag
Offertförfrågan
Vad säger våra kunder

"Top Class, Ten Points!"

Jag sökte en ny redovisningsbyrå och såg att Maroni Redovisningsbyrå hade vunnit utmärkelser och uppmärksammats mkt positivt i media. De överträffade mina höga förväntningar omgående och är dessutom mycket, flexibla, vänliga och tillmötesgående. De erbjuder fullständig transparens genom att ha sin prislista på hemsidan och en mer prisvärd
och högkvalitativ lösning än den de erbjuder är svår att finna. De erbjuder förutom redovisningstjänster även digitala lösningar som underlättar och är tidsbesparande för den enskilde företagaren.
Jag kunde inte vara mer nöjd som kund och rekommenderar Maroni Redovisningsbyrå varmt för alla som vill ha en prisvärd och pålitlig lösning.

"Jag är otroligt nöjd med Maronis arbete"

Jag är otroligt nöjd med Maronis arbete. De har gjort ett fantastiskt jobb med våra redovisningsbehov. Från första kontakten var de mycket professionella och tillmötesgående. Jag uppskattade särskilt deras snabba återkoppling och förmågan att förklara komplexa redovisningsfrågor på ett enkelt sätt. Rekommenderar varmt denna byrå till alla som behöver pålitliga och professionella redovisningstjänster.

“Tycker det är så skönt att ha er hjälp.”

Tycker det är så skönt att ha er hjälp. Det känns mycket bra jmf med hur jag haft det tidigare. Förutom era kunskaper är ni också snabba på att ta tag i saker när de uppkommer vilket jag upplever så värdefullt.

Jätte nöjd!

Har fått mycket bra bemötande av personalen på Maroni genom alla åren. Marzena själv är fantastisk! Jag har anlitat Maronis tjänster i över 10 år. Jätte nöjd!

"Efter att ha kämpat med kaotiska bokslut från min tidigare redovisningsbyrå var jag redo att ge upp"

Efter att ha kämpat med kaotiska bokslut från min tidigare redovisningsbyrå var jag redo att ge upp efter 25 års erfarenhet i branschen. En vägledning från en kund ledde mig till Maroni, och två månader senare är allt nu i perfekt ordning. Jag kan äntligen fokusera på företaget, gå till sängs i rätt tid och, framför allt, tillbringa helgen med familjen istället för att slåss med fakturor och administration. Tack vare Maroni ser jag fram emot ytterligare 20 år inom branschen.

"Mycket väl utfört detektivarbete"

Anlitade Maroni för rättelser i bokföringen ett par år tillbaka i tiden. Mycket väl utfört detektivarbete, rättelser, nya deklarationer samt aktuellt bokslut och årsredovisning. Bra återkoppling i de olika stegen av processen. Jag är mycket nöjd. 2024-04-10

Varför välja oss

Vi kundanpassar våra tiänster

Bokförsjälv!

Vi bevakar och kontrollerar och deklarerar.

från 999kr

Bokföring

Vi bokför och deklarerar du fakturerar dina kunder själv

från
1250kr

Bokslut

Enskild firma
inkl. Bolagsdeklaration

från 5000kr

Bokslut

Aktiebolag

från 5000kr

Löner

inkl. utskick via KIVRA

från
300kr

Årsredovisning

från
1500kr

GDPR

Behandling av personuppgifter
Den 25 maj 2018 som heter GDPR (General Data Protection Regulation) och är ett gemensamt regelverk för hela EU. Denna information är riktad till dig som är anställd hos någon av våra uppdragsgivare. Våra uppdragsgivare hanterar detta direkt i uppdragsavtalet.

 
 
 

Personuppgifter som vi behandlar
Maroni Redovisningsbyrå AB har fått i uppdrag att administrera din arbetsgivares lönehantering, bokföring och bokslut. De personuppgifter som vi behandlar så som personuppgiftsansvarig är uppgifter om namn, personnummer, adress, befattning, lön, skattetabell, arbetad tid, frånvaro, förmåner, utlägg och uppgifter om resor i tjänsten.

 
 
 

Ändamål och rättslig grund för behandlingen av personuppgifter
Maroni RedovisningsbyråAB hanterar personuppgifter som ett led för att leverera tjänster enligt avtal och att se till att våra uppdragsgivare följer bokföringslagen och annan lagstiftning.
Vårt berättigade intresse av att behandla dessa personuppgifter är att behandlingen är nödvändig för att kunna utföra våra tjänster enligt avtal som t ex utföra bokföring och bokslut, betala ut lön i enlighet med arbetsgivarens avtal med anställda och att kunna rapportera de uppgifterna till olika intressenter (se nedan).

 
 
 

Varifrån inhämtas personuppgifter?
Uppgifter för bokföringen inhämtas från vår uppdragsgivare och de parter som uppdragsgivaren namnger. Personuppgifter avseende anställda inhämtas från den anställde och från arbetsgivaren. Alla uppgifter vi inhämtar om anställda erhåller vi via arbetsgivaren.

 
 
 

Vilka kan få tillgång till personuppgifter?
På Maroni kan endast de personer som är involverade i uppdraget komma åt personuppgifterna. Personuppgifter kan komma att delas med aktörer som behandlar personuppgifter för vår räkning så kallades personuppgiftbiträden.

Vi använder flera olika programvaruleverantörer som tillhandahåller redovisnings- och lönesystem. Syftet med behandlingen i de systemen är att utföra bokföring, upprätta bokslut samt att beräkna lön och hålla kontroll på lönerelaterade uppgifter som t ex semesterdagar. Exakt vilka program och leverantörer som vi använder framgår av vårt uppdragsavtal. För dig som anställd kan din arbetsgivare svara på vilka system som används.

Personuppgifter kan också komma att lämnas ut till följande aktörer som själva är personuppgiftsansvariga för sin behandling av personuppgifter: arbetsgivare eller före detta arbetsgivare, skatteverket, försäkringskassan, försäkringsbolag, valcentraler, kronofogdemyndigheten, banker, fackförbund och statistikuppgifter till olika myndigheter.

 
 
 

Överföring till tredje land

Personuppgifter kan komma att behandlas av Maroni Redovisningsbyrå AB nätverksbyråer och annan som anlitas av Maroni Redovisningsbyrå AB i syfte att utföra de åtgärder som omnämns ovan på Maroni Redovisningsbyrå AB uppdrag; de kan vara baserade såväl inom som utanför EU/EES. Vid överföring av personuppgifter för behandling i ett land utanför EU/EES, som inte säkerställer en adekvat skyddsnivå, ansvarar Maroni Redovisningsbyrå AB för att personuppgifterna omfattas av lämpliga skyddsåtgärder och på villkor att lagstadgade rättigheter för registrerade och effektiva rättsmedel för registrerade finns tillgängliga.

 
 
 

Hur länge sparar vi personuppgifter?
Vi behandlar aldrig personuppgifter under en längre tid än vad som är tillåtet enligt tillämplig lag, förordning, praxis eller myndighetsbeslut.

För att våra uppdragsgivare ska uppfylla Bokföringslagen sparas personuppgifterna som krävs enligt lagen i sju år. Personuppgifterna kan även sparas under en längre tid av säkerhetsskäl eller för att kunna fullfölja avtal.

För att uppfylla lagkrav, eller för att vi har rätt att göra så enligt en intresseavvägning kan vi dock komma att spara personuppgifter under en längre tid än ovan beskrivet.

 
 
 

Dina rättigheter
I enlighet med gällande dataskyddslagstiftning har du rätt att få tillgång till information om vilka personuppgifter som vi behandlar om dig, samt under vissa förutsättningar, ha rätt att begära rättelse, begära radering eller begränsning av dina personuppgifter eller invända mot var behandling.

Om du skulle ha några synpunkter avseende vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge dessa till svenska Datainspektionen eller annan behörig tillsynsmyndighet som utöver tillsyn över företags hantering av personuppgifter.

 
 
 

Kontakta oss
För att ändra dina personuppgifter ska du i första hand vända dig till vår uppdragsgivare (din arbetsgivare) som förmedlar den informationen till oss.

För mer information om GDPR, se Datainspektionens hemsida: https://www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen/

 
 
 

Program och tjänster vi arbetar och sammarbetar i.  

Här kan du läsa Centsoft information om GDPR

https://centsoft.se/behandling-av-personuppgifter/

Här kan du läsa Vismas information om GDPR

https://vismaspcs.se/ditt-foretagande/sakerhet/visma-gdpr

Här kan du läsa Wolters Kluwer om GDPR

https://www.wolterskluwer.se/support/gdpr-arbetet-hos-wolters-kluwer

Här kan du läsa Microsoft information om GDPR

https://blogs.microsoft.com/on-the-issues/2017/02/15/get-gdpr-compliant-with-the-microsoft-cloud/#sm.0010os6561a1ud6wrgc2m3gwwlkuz

Här kan du läsa Adobe information om GDPR https://www.adobe.com/privacy.html

 
 
 
Maroni Redovisningsbyrå AB
Folkungagatan 93
116 30 STOCKHOLM

Markörgatan 10
136 44 HANDEN
ÖPPET

Måndag - Torsdag
08.30 - 1600

Fredagar

08.30 - 15.00

Telefon: +46 8 777 85 80

Välkommen att fylla i en förfrågan

Anslut dig till vår e-postlista!

Få senaste nyhetsutskick för dig som är företagare.