Tips om nya lagar från januari 2021 för företagare.

Företagets VD

Växa-stödet blir permanent för en anställd

Riksdagen har beslutat att de tillfälliga reglerna om växa-stöd ska bli permanenta.

Nedsättning av arbetsgivaravgifter

2017–2018 infördes en tillfällig nedsättning av arbetsgivaravgiften för den först anställda. Reglerna innebär att enskilda näringsidkare, aktiebolag och handelsbolag med enbart fysiska personer som delägare endast betalar ålderspensionsavgift (10,21%) för den först anställda under 24 månader.

Detta skulle handla om en tillfällig nedsättning, och tillämpas på ersättningar som betalas ut till och med 31 december 2021.

Enmansföretag

För att ha rätt till växa-stödet enligt de permanenta reglerna ska företaget räknas som ett enmansföretag. Perioden under vilken arbetsgivaren ska ha varit enmansföretag ska vara från 1 januari 2017 eller sedan verksamheten påbörjats och fram till dess att anställningen påbörjas om det är senare. Med enmansföretag menas:

 • enskilda näringsidkare som bedriver aktiv näringsverksamhet och sedan 1 januari 2017 eller sedan verksamheten påbörjades inte har betalat ut någon avgiftspliktig ersättning till arbetstagare eller uppdragstagare
 • aktiebolag som sedan 1 januari 2017 eller sedan verksamheten påbörjades inte har betalat ut lön eller annan avgiftspliktig ersättning till någon annan än högst en delägare eller närstående till en sådan person
 • handelsbolag med högst två delägare som inte har betalat ut lön eller annan avgiftspliktig ersättning.

Personer som fått sammanlagt högst 5 000 kr i ersättning räknas inte som anställda.

Inga anställda från närstående företag

Skatterabatten gäller inte en person som under kalenderåret eller något av de tre föregående kalenderåren är eller har varit anställd i en annan verksamhet som bedrivs direkt eller indirekt av samma arbetsgivare (företag i intressegemenskap) eller någon närstående till denne. Nuvarande regler är istället för den nya treårsperioden kopplade till anställningar från och med 1 januari 2016 (för enskilda näringsidkare) respektive 1 januari 2017 (för aktiebolag och handelsbolag).

Företag i intressegemenskap ses som en enda arbetsgivare. Med företag i intressegemenskap menas två företag som står under i huvudsak gemensam ledning. Med företag avses både juridiska och fysiska personer. En person som har både en enskild näringsverksamhet och ett aktiebolag kan alltså bara få ett växa-stöd för de båda företagen.

Inte delägare eller närstående till delägare

Skatterabatten gäller inte delägare eller företagsledare i aktiebolaget eller handelsbolaget eller närstående till någon sådan person.

Närstående

Som närstående räknas:

 • maka eller make
 • föräldrar
 • far- och morföräldrar
 • barn, barnbarn osv och deras makar
 • syskon och deras makar, barn, barnbarn osv.

Med makar menas (förutom personer som är gifta med varandra) även sambor som har eller har haft gemensamma barn, samt sambor som tidigare varit gifta.

Med barn menas (förutom biologiska barn) även adoptivbarn, styvbarn och fosterbarn.

Krav på anställningen

Följande villkor ska vara uppfyllda för växa-stödet:

 • anställningen ska omfatta minst tre månader i följd
 • arbetstiden ska uppgå till minst 20 timmar/vecka.

Kravet om en minsta arbetstid avser faktiskt arbetad tid på 20 timmar varje vecka. Om den anställde har haft frånvaro på grund av sjukdom eller vård av barn räknas även denna tid som arbetad tid.

Max nedsättning

Växa-stödet gäller för ersättningar upp till 25 000 kr per månad. På ersättningar över 25 000 kr per månad ska alltså fulla arbetsgivaravgifter betalas.

Ett bolag anställer den första personen med en månadslön på 40 000 kr. Bolaget ska som arbetsgivare betala 10,21% i avgifter på bruttolönen upp till och med 25 000 kr. På resterande 15 000 kr ska arbetsgivaren betala fulla avgifter om 31,42%.

Hur får man växa-stöd?

Företaget behöver inte ansöka om växa-stöd. Om företaget uppfyller villkoren för växa-stöd kryssar man i ruta 062 på individuppgiften för den anställde.

Stöd av mindre betydelse

Nedsättningen av arbetsgivaravgifterna räknas som ett stöd av mindre betydelse. Detta innebär att villkoren för dessa stöd måste vara uppfyllda om nedsättningen ska få göras. För företag som inte får några andra stöd av mindre betydelse är dessa villkor normalt uppfyllda.

Ersättning som omfattas av nedsättningen ger inte rätt till regional nedsättning av arbetsgivaravgifter i stödområdet.

 

Rutavdraget utvidgas med nya tjänster nästa år

Riksdagen har den 25 november beslutat att rutavdraget utvidgas med fyra nya tjänster. Det gäller arbeten som påbörjas, avslutas och betalas från och med 1 januari 2021.

Följande fyra tjänster ger då rätt till rutavdrag:

 • Vattentvätt av kläder och hemtextil vid tvättinrättning, inklusive transport av tvätten.
 • Möblering av bostad, inklusive montering av möbler. Inredningstjänster ingår dock inte.
 • Transport av bohag dels till andrahandsbutiker, loppmarknader och liknande där bohaget kan komma till återanvändning, och dels till och från magasinering.
 • Enklare tillsyn av en bostad, exempelvis ta in post, vattna blommor, spola kranar och toaletter.

För tvätt och transport till återanvändning ska arbetskostnaden schablonberäknas till 50 procent av totalkostnaden. För övriga tjänster ska faktisk arbetskostnad anges.

Taket för rutavdraget höjs samtidigt till 75 000 kronor per person och år, jämfört med dagens 50 000 kronor. Rotavdraget kvarstår med max 50 000 kronor per person och år.

https://www.skatteverket.se/privat/fastigheterochbostad/rotochrutarbete/gerarbetetratttillrutavdrag.106.5c1163881590be297b53de7.html

 

Kostförmån

Fri kost är normalt en skattepliktig förmån som värderas schablonmässigt. En kostförmån uppkommer när en anställd ätit en måltid som arbetsgivaren bekostat. Som arbetsgivare ska du göra skatteavdrag och betala arbetsgivaravgifter på förmånen. Fri kost kan i vissa fall vara en skattefri förmån, till exempel vid intern representation som personalkonferenser, julbord eller personalfester

I likhet med andra förmåner är kostförmån skatte- och avgiftspliktig oavsett om det är du som arbetsgivare eller någon annan som ger ut förmånen, så länge förmånen har sin grund i anställningen. Det saknar i princip betydelse om anställda får fri kost på den ordinarie arbetsplatsen, vid tjänsteresa eller konferens. Med kost avses allt som kan ätas och drickas. Med måltid avses i första hand frukost, lunch eller middag.

Schablonvärde för inkomståret 2021

 • Helt fri kost (minst tre måltider): 250 kronor per dag.
 • Fri lunch eller middag: 100 kronor per dag.
 • Fri frukost: 50 kronor per dag.

https://www.skatteverket.se/privat/skatter/arbeteochinkomst/formaner/kostochinternrepresentation.4.7459477810df5bccdd4800014517.html?q=kostf%C3%B6rm%C3%A5n

 

 

Maroni Redovisningsbyrå AB
Folkungagatan 93
116 30 STOCKHOLM

Markörgatan 10
136 44 HANDEN
ÖPPET

Måndag - Torsdag
08.30 - 1600

Fredagar

08.30 - 15.00

Telefon: +46 8 777 85 80

Välkommen att fylla i en förfrågan

Anslut dig till vår e-postlista!

Få senaste nyhetsutskick för dig som är företagare.