Så påverkas du av de nya reglerna om sjukvårdsförsäkringar

Om en månad blir det dyrare att ha en sjukvårdsförsäkring genom jobbet. Och mer att hålla reda på för dig som företagare. Så här blir de nya reglerna.

Riksdagen röstade i maj ja till ett förslag från regeringen som innebär att sjukvårdsförsäkringar genom jobbet inte längre kommer att vara skattefria. Från och med 1 juli 2018 ska anställda förmånsbeskattas för premien för sjukvårdsförsäkringar. De nya reglerna, som Resultat tidigare berättat om, innebär i korthet att sjukvårdsförsäkringsförmånen kommer att jämställas med lön och därmed också beskattas på samma sätt.

Sjukvårdsförsäkringsförmånen ska värderas till ett belopp som motsvarar arbetsgivarens kostnad för förmånen. Om det däremot är så att den anställde själv betalar en del av sjukvårdsförsäkringsförmånen ska den summan dras av när värdet för förmånen beräknas.

I lagrådsremissen Slopad skattefrihet för hälso- och sjukvård finns ett exempel som visar hur de nya reglerna kan komma att påverka. Den som har en privat sjukvårdsförsäkring med en årspremie på 5 200 kronor och får hela kostnaden betald av sin arbetsgivare kommer att få en ökad beskattningsbar förvärvsinkomst med 5 200 kronor. Hur den beskattningsbara förvärvsinkomsten påverkas beror på hur stor den är och på grundavdraget.

”Med 5 200 kronor i ökad beskattningsbar inkomst ökar individens skatt med 1 560 kronor per år vid 30 procent marginalskatt och med 2 600 kronor vid 50 procent marginalskatt. Individens disponibla inkomst minskar i motsvarande grad.” står det i lagrådsremissen.

För inkomstår 2018 gäller följande: för första halvåret är det samma regler som för 2017, det vill säga att om arbetsgivaren betalar privat sjukvård i Sverige eller vård och läkemedel utomlands för en anställd är det en skattefri förmån. Arbetsgivaren får inte heller göra några avdrag för utgifterna.

För andra halvåret gäller de nya reglerna:

  • Om arbetsgivaren betalar privat sjukvård i Sverige eller vård och läkemedel utomlands för en anställd, är det en skattepliktig förmån.
  • Om arbetsgivaren betalar premier för en sjukvårdsförsäkring för en anställd, är även det en skattepliktig förmån.
  • Arbetsgivaren har rätt att dra av utgifterna.

De nya reglerna gäller för förmåner som tillhandahållits efter den 30 juni 2018.

Förmån av vård och läkemedel utomlands för en anställd som blir sjuk i samband med tjänstgöring utomlands är fortsatt skattefri. Inte heller påverkas förmåner gällande företagshälsovård, förebyggande behandling eller rehabilitering.

Charlotta Marténg

Läs mer: Skatteverket – om förmåner för hälso- och sjukvård

Läs mer: Slopad förmån för förmån av hälso- och sjukvård, Skatteutskottets betänkande 2017/18 SkU20

Maroni Redovisningsbyrå AB
Folkungagatan 93
116 30 STOCKHOLM

Markörgatan 10
136 44 HANDEN
ÖPPET

Måndag - Torsdag
08.30 - 1600

Fredagar

08.30 - 15.00

Telefon: +46 8 777 85 80

Välkommen att fylla i en förfrågan

Anslut dig till vår e-postlista!

Få senaste nyhetsutskick för dig som är företagare.