Omställningsstöd i korta drag – mars till april & maj till juli.

Förutsättning  för stödet är ett omsättningstapp på minst 30% under 2020 mars-april, 40% Maj &  50%  juni – juli Jämfört med samma månader 2019.

Gruppbild på regeringen 2020-10-08.
Frånvarande är Amanda Lind och Peter Eriksson.

Ansökan lämnas in senast 31 aug för mars & april. Ansökan för maj separeras från ansökan juni-juli och de lämnas in senast 30 november!

Aktieutdelning och koncernbidrag

Företaget får inte verkställa eller besluta om vinstutdelning eller motsvarande under perioden mars 2020 till juni 2021.Koncernbidrag hindrar inte rätten till omställningsstöd enligt Regeringens pressmeddelandede 2 juni.

Vidare gäller att:

  • företaget ska ha haft en omsättning på minst 250 000 kr senaste räkenskapsåret.
  • stödet ges till företag (och organisationer) som har F-skatt.
  • maxbeloppet är 150 miljoner kr/företag.

Storleken på stödet varierar beroende på hur mycket företagets omsättning minskat

Storleken på stödet varierar beroende på hur mycket företagets omsättning minskat mellan 30% till 100% för mars-april mot föregående år. Stödet uppgår till 75% av företagets fasta kostnader exklusive lönekostnader multiplicerat med omsättningsminskningen.

Redovisningsprinciper

När det gäller till vilken månad en intäkt eller kostnad ska anses höra, så gäller att intäkter och kostnader anses hänförliga till den månad som de hade ansetts belöpa sig på om varje kalendermånad hade utgjort ett separat räkenskapsår för företaget.

Ansökan – innehåll

Ansökan om omställningsstöd ska innehålla följande uppgifter:

  • företagets minskade nettoomsättning,
  • vad nedgången i nettoomsättning beror på,
  • de fasta kostnader som ansökan avser,
  • ett skriftligt undertecknat yttrande från revisor om det sökta omställningsstödet uppgår till minst 100 000 kronor, och
  • de övriga uppgifter som Skatteverket behöver för att kunna fatta beslut om omställningsstöd.

Om flera företag som ingår i en koncern ska ansöka om stöd, ska ansökningarna lämnas in samtidigt.

Förlustföretag

Om företaget är ett förlustföretag får omställningsstöd inte lämnas med ett belopp som överstiger den nominella nedgången i bruttoresultat för mars och april 2020 jämfört med motsvarande period 2019. Ett företag anses vara ett förlustföretag om företaget har redovisat ett negativt rörelseresultat före finansiella poster för det räkenskapsår som avslutats närmast före den 1 jan 2020. Eller om stödet överstiger den nominella nedgången i nettoomsättning för mars – april 2020 jämfört med motsvarande period 2019.

Enligt den nya förordningen får inte stöd lämnas för perioden juni–juli till företag som är verksamma inom primär jordbruksproduktion eller inom fiskeri- och vattenbrukssektorn. För perioden juni–juli måste också viss kompletterande information lämnas vid ansökan om det sökta stödet överstiger 1 miljon kr.

Revisorsintyg om stödet är över 100 000 kr

Om det sökta stödet är 100 000 kr eller mer, så krävs ett yttrande från en auktoriserad eller godkänd revisor, eller ett registrerat revisionsbolag. Skatteverket får dock kräva ett yttrande från revisor även om stödet som söks är lägre. Av yttrandet ska företagets omsättningstapp framgå, att de grundläggande förutsättningarna för stödet är uppfyllda, storleken på de fasta kostnaderna och i vilken omfattning företaget mottagit försäkringsersättning eller statligt stöd som stödet ska avräknas mot.

Ansökan till Skatteverket

Ansökan om omställningsstöd  och görs via Skatteverket.

Maroni Redovisningsbyrå AB
Folkungagatan 93
116 30 STOCKHOLM

Markörgatan 10
136 44 HANDEN
ÖPPET

Måndag - Torsdag
08.30 - 1600

Fredagar

08.30 - 15.00

Telefon: +46 8 777 85 80

Välkommen att fylla i en förfrågan

Anslut dig till vår e-postlista!

Få senaste nyhetsutskick för dig som är företagare.