Nya regler kring skattetillägg och självrättelse

Generella kontroller begränsar möjligheter till självrättelse. Från och med 1 augusti gäller nya regler kring självrättelse och skattetillägg.

Reglerna kring skattetillägg vid rättelse på eget initiativ har skärpts, något som Resultat har berättat om tidigare. För att minska skattefusk och undanhållande av skatt har riksdagen valt att komplettera reglerna om självrättelse av tidigare inlämnade deklarationer.

De allmänna reglerna om att skattebetalare på eget initiativ kan rätta oriktiga uppgifter i inlämnade deklarationer i upp till sex år gäller fortfarande. Vid en självrättelse som leder till höjd skatt tas inte skattetillägg ut, och det är heller inte aktuellt med en anmälan om skattebrott.

Men reglerna har kompletterats och det gäller att vara uppmärksam på Skatteverkets generella kontroller. Om Skatteverket meddelar att en generell kontroll av ett visst område ska göras begränsas nämligen möjligheten att göra självrättelse kopplad till den kontrollen. För att rättelsen ska räknas som gjord på eget initiativ måste den ha kommit in inom två månader efter utgången av den månad som Skatteverket offentliggjorde den generella kontrollen.

Den nya regeln om att skattetillägg i vissa fall ska kunna tas ut även när en självrättelse lämnats gäller endast för generella kontroller som offentliggjorts i en särskild ordning på Skatteverkets webbplats.

Läs mer: Skatteverket – generella kontroller som begränsar möjligheterna till självrättelse

Det gäller alltså att vara uppmärksam. När en sådan kontroll publiceras meddelas innehållet i den, vilken beskattningsperiod som omfattas samt när fristen för rättelse på eget initiativ upphör.

Det är dock viktigt att komma ihåg att alla generella kontroller inte offentliggörs i den särskilda ordningen. Skatteverket kan informera om andra generella kontroller i andra sammanhang, utan att de då omfattas av den nya bestämmelsen.

Precis som tidigare gäller också att i de fall Skatteverket har inlett en granskning av ett företag eller en person, exempelvis genom att ställa en enskild fråga, räknas inte eventuella inkomna rättelser av tidigare deklarationer vara gjorda på eget initiativ.

Charlotta Marténg

Maroni Redovisningsbyrå AB
Folkungagatan 93
116 30 STOCKHOLM

Markörgatan 10
136 44 HANDEN
ÖPPET

Måndag - Torsdag
08.30 - 1600

Fredagar

08.30 - 15.00

Telefon: +46 8 777 85 80

Välkommen att fylla i en förfrågan

Anslut dig till vår e-postlista!

Få senaste nyhetsutskick för dig som är företagare.