Nya förutsättningar för korttidsarbete från 2021-10-01

Tillväxtverket informerar om regler som börjar gälla från och med 1 Oktober:

Den tillfälliga förlängningen av krisstödet vid korttidsarbete som har gällt under 2021 upphör att gälla 30 september.

Från och med 1 oktober gäller den permanenta lagen för stöd vid korttidsarbete. Det tillfälliga stödet för korttidsarbete som upphör att gälla 30 september har varit riktat till verksamheter med ekonomiska svårigheter som en direkt följd av coronapandemin.

Det tillfälliga stödet vid korttidsarbete har under pandemin haft extra förmånliga villkor, som försvinner i och med att lagen upphör att gälla. Eftersom förutsättningarna för det ordinarie stödet för korttidsarbete delvis ser annorlunda ut behöver Tillväxtverket göra nya bedömningar enligt lagens krav.

Bland förändringarna finns ändrad subventionsgrad och permitteringsgrad, men även villkoren för rätt till stöd skärps. Det finns ett karenskrav i den permanenta lagen för stöd vid korttidsarbete. Majoriteten av de företag som fått stöd för korttidsarbete under pandemin kommer på grund av karensregeln inte att kvalificera sig för det ordinarie stödet.

Företag som har rätt att söka stöd vid korttidsarbete enligt den permanenta lagen från och med 1 oktober är de som tidigare inte fått stöd eller som bara har haft stöd under 2021. Företag som fått korttidsstöd för 2020 omfattas av karensregeln. Det finns också andra förutsättningar och regler som gäller enligt den permanenta lagen till skillnad mot de tillfälliga stöden under pandemin.

Några förutsättningar för att vara berättigad stöd enligt den permanenta lagen (2013:948):

  • De ekonomiska svårigheterna ska vara tillfälliga, allvarliga och orsakade av förhållanden utom arbetsgivarens kontroll.
  • Arbetsgivaren ska ha använt sig av andra tillgängliga åtgärder för att minska kostnaden för arbetskraft.
  • Företag som har fått stöd för korttidsarbete under 2020 har en karenstid på 24 månader från sista stödmånaden i stödperioden.

Några av villkoren:

  • De ekonomiska svårigheterna ska rimligen inte ha kunnat förutses.
  • Permitteringsgraderna är 20, 40 och 60 procent.
  • Staten står för en tredjedel av lönekostnaderna.
  • Arbetstagare kan inte få stöd under uppsägningstid.
  • Arbetstagare som tillhör arbetsgivarens familj är inte berättigad till stöd.

Företag som inte omfattas av det ordinarie stödets karensregel kan ansöka om stöd för korttidsarbete enligt den permanenta lagen från början av oktober via Tillväxtverkets webbplats. Stödet hanteras av Tillväxtverket från 1 oktober till och med 31 mars 2022. Den 1 april 2022 tar Skatteverket över hanteringen. Alla ärenden som kommit in till Tillväxtverket till och med 31 mars 2022 hanteras av Tillväxtverket fram till dess att de avslutats.

Det krävs att avtal finns på plats

För att kunna permittera och få stöd krävs det att arbetsgivare har tecknat kollektivavtal eller avtal med de anställda om permitteringen. Som lagstiftningen ser ut just nu måste avtalen vara på plats från första permitteringsdag. Det går alltså inte att skriva retroaktiva avtal som har varit fallet i de tillfälliga stöden för korttidsarbete 2020 och 2021. Däremot kommer det att gå att justera avtalen under permitteringsperioden.

Så här får du som företagare information om vad som gäller

Tillväxtverket arbetar för att så snart som möjligt ha mer ingående information om förutsättningarna för det ordinarie stödet vid korttidsarbete enligt den permanenta lagen. Vi publicerar utförligare information löpande på vår webbplats i takt med att ramverket för stödet tas fram. Just nu har vi ingen möjlighet att ge andra svar eller förhandsinformation än det som finns publicerat på webben.

Maroni Redovisningsbyrå AB
Folkungagatan 93
116 30 STOCKHOLM

Markörgatan 10
136 44 HANDEN
ÖPPET

Måndag - Torsdag
08.30 - 1600

Fredagar

08.30 - 15.00

Telefon: +46 8 777 85 80

Välkommen att fylla i en förfrågan

Anslut dig till vår e-postlista!

Få senaste nyhetsutskick för dig som är företagare.