Med anledning av coronaviruset bevakar Skatteverket regeringens förslag

Med anledning av coronaviruset bevakar Skatteverket regeringens förslag till åtgärder för att stödja företag som drabbas ekonomiskt genom nya möjligheter till anstånd med betalning. I väntan på ändringar i lagstiftningen om anstånd kan företag (och privatpersoner) som har fått tillfälliga betalningsproblem söka anstånd med betalning hos Skatteverket – detta oavsett vilket skatteslag eller när skatten förföll till betalning. Tiden för anståndet varierar men sätts i normala fall till två månader. Betalningstiden kan förlängas upp till fyra månader och det kan finnas möjlighet till ytterligare förlängningar efter det.

Coronapandemin är en oförutsedd händelse och något som de drabbade inte har kunnat råda över, och det kan därför finnas grund för anstånd om betalningsproblemen uppstått som en direkt konsekvens av följderna av coronaviruset. Den som söker anstånd måste dock fortfarande kunna visa att betalning kommer att kunna ske efter att anståndstiden har löpt ut och att betalningsproblemen alltså är tillfälliga.

Regeringen föreslår en möjlighet till tillfälliga anstånd med betalning av skatt vilket föreslås träda i kraft den 7 april. Denna anståndsmöjlighet avser betalningen av arbetsgivaravgifter, avdragen skatt och mervärdesskatt som redovisas månadsvis eller kvartalsvis. Möjligheten gäller tre månader för respektive skatt under januari–september 2020, och anståndstiden får bestämmas till längst ett år.

 

Google translated to Polish

W związku z wirusem koronowym szwedzka agencja podatkowa monitoruje propozycję rządu dotyczącą środków wspierających firmy, które są dotknięte finansowo przez nowe możliwości odroczenia płatności. W oczekiwaniu na zmiany w przepisach dotyczących odroczenia, firmy (i osoby fizyczne), które miały przejściowe problemy z płatnościami, mogą ubiegać się o odroczenie płatności w urzędzie skarbowym – niezależnie od tego, jaki rodzaj podatku lub kiedy należny był podatek. Czas odroczenia jest różny, ale zwykle jest ustawiony na dwa miesiące. Okres płatności może zostać przedłużony do czterech miesięcy, a po tym mogą pojawić się dalsze przedłużenia.

Pandemia koronowa jest nieprzewidzianym zdarzeniem i czymś, czego ofiary nie były w stanie kontrolować, i dlatego mogą istnieć podstawy do odroczenia, jeśli problemy z płatnością powstały jako bezpośrednia konsekwencja konsekwencji wirusa koronowego. Jednak osoby ubiegające się o odroczenie muszą nadal być w stanie wykazać, że płatność będzie możliwa po upływie okresu odroczenia, a zatem problemy z płatnością są tymczasowe.

Rząd proponuje możliwość czasowego odroczenia płatności podatku, który ma wejść w życie 7 kwietnia. Ta opcja odroczenia dotyczy płatności składek pracodawcy, odliczonego podatku i podatku od wartości dodanej, które są zgłaszane co miesiąc lub co kwartał. Możliwość jest ważna przez trzy miesiące dla każdego podatku w okresie styczeń – wrzesień 2020 r., A okres odroczenia można ustalić na maksymalnie jeden rok.

Maroni Redovisningsbyrå AB
Folkungagatan 93
116 30 STOCKHOLM

Markörgatan 10
136 44 HANDEN
ÖPPET

Måndag - Torsdag
08.30 - 1600

Fredagar

08.30 - 15.00

Telefon: +46 8 777 85 80

Välkommen att fylla i en förfrågan

Anslut dig till vår e-postlista!

Få senaste nyhetsutskick för dig som är företagare.