Lag om skattereduktion för investeringar i inventarier under år 2021

Företagare kan utnyttja tillfällig skattereduktion på 3,9 procent av anskaffningsvärdet för investeringar i inventarier (maskiner och andra materiella inventarier) under kalenderåret 2021.

Några regler runt den nya lagen är

  • Gäller ej förbrukningsinventarier som får dras av direkt enligt IL
  • Se till att dokumentera ner vilka inventarier som ger rätt skattereduktion
  • Inventarierna måste finnas kvar vid utgången av det räkenskapsår som
    avslutas 31 december 2022 eller senare
  • Skattereduktionen påverkar inte avskrivningsunderlaget för
    inventarierna
  • Skattereduktionen reducerar skattekostnaden
  • OBS! inventarien måste vara levererad i år (2021).

Den nya lagen gäller från 1 januari 2022 till och med 2024

Skatteutskottets betänkande 2021/2022:SkU3

Maroni Redovisningsbyrå AB
Folkungagatan 93
116 30 STOCKHOLM

Markörgatan 10
136 44 HANDEN
ÖPPET

Måndag - Torsdag
08.30 - 1600

Fredagar

08.30 - 15.00

Telefon: +46 8 777 85 80

Välkommen att fylla i en förfrågan

Anslut dig till vår e-postlista!

Få senaste nyhetsutskick för dig som är företagare.