Korttidspermittering införs

Om du har anställda och till följd av coronaviruset och covid-19 är hårt pressad kan du få ekonomiskt stöd. Stödet kallas för korttidspermittering. Du kan söka stödet från den 7 april 2020 och det kommer gälla retroaktivt från den 16 mars 2020. Korttidspermittering innebär att en anställd går ner i arbetstid och lön istället för att du behöver säga upp personen. Kostnaden delas mellan dig som arbetsgivare, den anställda och staten. Staten kommer ta 75% kostnaden och den anställda kan få ut upp till 90% av sin lön.

Translated to Polish in google

Wprowadzane są zwolenia krótkoterminowe. Jeśli masz pracowników, zpowodu koronawirus i covid-19 są pod silną presją ekonomiczna, możesz uzyskać wsparcie finansowe. Pomoc nazywa się korttidspermittering . Możesz ubiegać się o wsparcie od 7 kwietnia 2020 r., A będzie ono obowiązywać z mocą wsteczną od 16 marca 2020 r. Urlop (korttidspermittering) oznacza, że ​​pracownik skraca czas pracy i płac zamiast zmuszać go do rozwiązania stosunku pracy. Koszt jest dzielony między ciebie jako pracodawcę, pracownika i państwo. Rząd poniesie 75% kosztów, a pracownik może uzyskać do 90% swojego wynagrodzenia.

Maroni Redovisningsbyrå AB
Folkungagatan 93
116 30 STOCKHOLM

Markörgatan 10
136 44 HANDEN
ÖPPET

Måndag - Torsdag
08.30 - 1600

Fredagar

08.30 - 15.00

Telefon: +46 8 777 85 80

Välkommen att fylla i en förfrågan

Anslut dig till vår e-postlista!

Få senaste nyhetsutskick för dig som är företagare.