Skattetips inför 2021 – från Maroni Redovisningsbyrå AB

Företagets VD

Maroni Redovisningsbyrå hjälper dig gärna med genomgång av vad som behövs i ditt företag.

Här kommer några tips

1. Tänker du starta aktiebolag eller ombilda till aktiebolaget?

 • Om du tänker att starta upp ett aktiebolag kan det vara fördelaktigt att registrera bolaget före årsskiftet. Om du startat/ombildar bolaget före årsskiftet har du möjlighet att ta ut 183 700 kr mer i utdelning, med 20 % kapitalskatt.

2. Inventarier

 • Inventarier av mindre värde, ( 23 650 kr för år 2020), kan du med fördel köpas in före årsskiftet för att minska skatten.

Ägare till aktiebolag (Fåmansbolag)

3. Ta ut rätt lön under år 2020

 • Om det finns resultat och likviditet i bolaget bör du ta ut 523 200 kr i lön 2020 (vilket är brytpunkten för statlig inkomstskatt). För personer över 65 är gränsen 575 500 kr. Alternativt kan du sikta lite högre och ta ut en lön på 539 000 kr, vilken ger en maximal pensionsgrundande inkomst. Högre än 539 000 kr bör du helst inte ta ut. Då bör du titta på utdelning eller högre avsättning till tjänstepension istället.

4. Utdelning

 • För att du ska kunna beräkna utdelningsutrymme för år 2021 behöver du ta ut tillräckligt med bruttolön för att kunna utnyttja lönebaserad utdelning. Lönen måste uppgå till minst 6 IBB (400 800) +5 % av de totala lönerna, dock max 9,6 IBB = 641 280 kr. Kontakta oss Maroni hjälper dig gärna.

5. Tjänstepension

 • Bolaget får betala en tjänstepension som uppgår till max 35 % av den anställdes lön (du får beräkna utifrån högsta lönen innevarande år eller föregående år), dock max 473 000 kr i avdrag per år/anställd.

6. Friskvård

 • Motions- och friskvårdsaktiviteter är skattefria om de riktar sig till arbetsgivarens hela personal och är av mindre värde och enklare slag. Du kan läsa mer på Skatteverkets hemsida

7. Jul – och Coronagåva

 • Anställda kan få jul- respektive coronagåva skattefritt till ett värde om max 450 kr inklusive moms respektive 1 000 kr inklusive moms. Det går också att ge en kombinera gåva skattefritt till ett värde av högst 1 450 kr inklusive moms.

8. Minnesgåva

 • Har du fyllt jämt under 2020 eller har en lång och trogen tjänst.
 • Här finns möjligheten med att ge dig själv en minnesgåva som uppgår till 15 000 kr inklusive moms.
 • En minnesgåva får endast ges vid ett tillfälle utöver anställningens upphörande.

9. Jubileumsgåva

 • Med jubileumsgåva avses gåva till en anställd när företaget firar 25-, 50-, 75- eller 100-årsjubileum etc.
 • En jubileumsgåva är skattefri om värdet av gåvan inte överstiger 1 350 kr inklusive mervärdesskatt

10. Dags att välja revisor?

 • Har företaget ingen revisor? Då behöver du hålla koll på gränsvärdena för när revisionsplikten aktualiseras. Om bolaget uppnår två av dessa värde de två senaste räkenskapsåren måste bolaget välja en revisor. Kravet på revisor på grund av aktiebolagets storlek gäller alltså först från och med det tredje räkenskapsåret
  • fler än 3 anställda (i medeltal)
  • mer än 1,5 miljoner kronor i balansomslutning
  • iii. mer än 3 miljoner kronor i nettoomsättning.

11. Har du enskild firma

 • Du bör redan nu planera beskattning av din enskild firma genom att fundera på avsättningar till din pensionsförsäkring, planera periodiseringsfonder, expansionsfonder.
 • Det är dock ett komplicerat område, så vi rekommenderar att du kontaktar oss för konsultation.

 

Besök gärna våran Facebook sida. 

Maroni Redovisningsbyrå AB
Folkungagatan 93
116 30 STOCKHOLM

Markörgatan 10
136 44 HANDEN
ÖPPET

Måndag - Torsdag
08.30 - 1600

Fredagar

08.30 - 15.00

Telefon: +46 8 777 85 80

Välkommen att fylla i en förfrågan

Anslut dig till vår e-postlista!

Få senaste nyhetsutskick för dig som är företagare.